Η συνεδρία έχει διάρκεια 50-60’ και η συχνότητα συμφωνείται μεταξύ θεραπευτή-θεραπευόμενου. Μπορεί να είναι σε εβδομαδιαία ή 15νθήμερη βάση.