“Όπως το έδαφος, όσο και αν είναι γόνιμο, αδυνατεί να παράγει κάτι δίχως καλλιέργεια, έτσι και ο νους του ανθρώπου: δίχως την εκπαίδευση αδυνατεί να δώσει τους αναμενόμενους καρπούς.”
Πλούταρχος

Με το πέρασμα του χρόνου οι γνωστικές λειτουργίες υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά. Με τη διαδικασία αυτή στοχεύουμε στην ενδυνάμωση νοητικών λειτουργιών (προσοχή, μνήμη, επιτελικές λειτουργίες, λόγος, οπτικοχωρικές δεξιότητες) με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας του ασθενούς/θεραπευόμενου σε τομείς της καθημερινοτητάς του.

Περιπτώσεις, που μπορεί να βοηθήσει η νοητική ενδυνάμωση:

  • Ήπια νοητική έκπτωση
  • Νοητική διαταραχή στη ν. Parkinson
  • Μνημονικές διαταραχές στην πολλαπλή σκλήρυνση
  • Νοητική δυσλειτουργία λόγω κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων
  • Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια
  • Διαταραχές μνήμης
  • Διαταραχές λόγου
  • Διαταραχές προσοχής
  • Διαταραχές οπτικοχωρικών ικανοτήτων.