• Ηρώων Πολυτεχνείου 95, Πειραιάς

  • 2110132211 & 6983514995

Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις2022-09-18T11:27:15+00:00
Τι είναι ο ψυχολόγος;2022-09-18T10:57:53+00:00

Ο ψυχολόγος είναι ο επαγγελματίας υγείας που ασχολείται με τη μελέτη, κατανόηση και ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, μελετά τη συμπεριφορά, αναλύει την προσωπικότητα και μετρά τη νοημοσύνη με τη χρήση ψυχομετρικών δοκιμασιών. Εντοπίζει τις δυνατότητες και αδυναμίες του ατόμου και παρεμβαίνει θεραπευτικά για τη διαχείριση των δυσκολιών. Στην ουσία είναι συνοδοιπόρος του θεραπευόμενου στην πορεία του για βελτίωση της ποιότητας της ζωής του.

Το επάγγελμα του ψυχολόγου διέπεται από κανόνες δεοντολογίας, που αναφέρονται σε βασικά ζητήματα και  αφορούν τις σχέσεις μεταξύ Ψυχολόγου και ατόμου, το ήθος του ίδιου του Ψυχολόγου, τις σχέσεις με άλλους επαγγελματίες υγείας και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άσκηση του επαγγέλματος. Ο ψυχολόγος μπορεί να εξειδικεύεται σε διάφορους τομείς όπως η Παιδοψυχολογία, η Νευροψυχολογία, η Σχολική Ψυχολογία, η Κλινική Ψυχολογία, η Γνωστική Ψυχολογία κ.α.  Ο Ψυχολόγος σπουδάζει στα πανεπιστημιακά Τμήματα Ψυχολογίας. Η πλήρης εξειδίκευση προϋποθέτει μεταπτυχιακές σπουδές ή μετεκπαίδευση σε μία θεραπευτική προσέγγιση.

Γιατί να πάω σε ψυχολόγο;2022-09-18T10:59:16+00:00

Η απόφαση να απευθυνθεί κάποιος σε ψυχολόγο συχνά συνοδεύεται από διάφορα αντικρουόμενα συναισθήματα. Υπάρχει σύγχυση σχετικά με το επάγγελμα του ψυχολόγου. Σε ψυχολόγο πάω όχι γιατί έχω κάποια διαταραχή αναγκαστικά αλλά γιατί δυσκολεύομαι σε κάποιους τομείς της ζωής μου και χρειάζομαι βοήθεια και κατεύθυνση για να ανταπεξέλθω.  Ο ψυχολόγος δεν δίνει απλά συμβουλές αλλά βοηθά το άτομο να βρει τις δικές του απαντήσεις στα ζητήματα που τον απασχολούν και να χαράξει δικό του δρόμο στο μονοπάτι της ζωής.

Πως ξέρω ότι αυτά που θα μοιραστώ με ένα ψυχολόγο θα είναι εμπιστευτικά;2022-09-18T10:59:56+00:00

Το επάγγελμα διέπεται από κανόνες ηθικής και δεοντολογίας. Ένας από αυτούς αναφέρεται στο απόρρητο του συμβουλευόμενου. Τα όσα διαμοιράζονται μεταξύ θεραπευτή/θεραπευόμενου είναι εμπιστευτικά , εκτός από τις περιπτώσεις που διακυβεύεται η ζωή ή η ασφάλεια του θεραπευόμενου. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ψυχολόγος παρεμβαίνει για να προστατέψει τον θεραπευόμενο αφού τον ενημερώσει και ανάλογα πάντα με την περίπτωση. Στην έναρξη κάθε θεραπείας συνάπτεται θεραπευτικό συμβόλαιο μεταξύ θεραπευτή/θεραπευόμενου , ο θεραπευόμενος ενημερώνεται και συμφωνούν από κοινού για τα θέματα θεραπείας.

Γιατί να κάνω ψυχοδιάγνωση;2022-09-18T11:01:34+00:00

Η ψυχοδιάγνωση μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από παραπομπή άλλου επαγγελματία υγείας, μετά από πρωτοβουλία του ατόμου ή μετά από απαίτηση άλλων επαγγελματιών (π.χ δικηγόρων) και αποσκοπεί στον εντοπισμό δυνατοτήτων και αδυναμιών για τη βελτίωση στους τομείς που έχει ανάγκη ο συμβουλευόμενος.

Γιατί να κάνω Νευροψυχολογική αξιολόγηση;2022-09-18T11:02:52+00:00

Η Νευροψυχολογική αξιολόγηση είναι η εκτίμηση των νοητικών λειτουργιών του ατόμου μέσω νευροψυχολογικών εργαλείων. Γίνεται με μολύβι και χαρτί. Πραγματοποιείται σε παιδιά και ενήλικες. Συνήθως ζητείται από ιατρούς ή άλλους επαγγελματίες υγείας. Έχει διάρκεια περίπου δύο ώρες. Συμβάλλει στη διάγνωση νευρολογικών καταστάσεων, στην πρόληψη νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, στην κατεύθυνση της θεραπείας, στη διάγνωση νευροαναπτυξιακών διαταραχών, μαθησιακών δυσκολιών αλλά και στην αντιμετώπισή τους.

Τι γίνεται αν ακυρώσω μια συνεδρία;2022-09-18T11:04:24+00:00

Εάν υπάρξει ανάγκη ακύρωσης μιας συνεδρίας για διάφορους λόγους είναι καλό να ενημερώνεται ο ψυχολόγος ένα τουλάχιστον 24ωρο πριν. Σε διαφορετική περίπτωση ο θεραπευόμενος οφείλει να καταβάλει το ποσό της συνεδρίας  κανονικά διότι   η ώρα έχει ήδη δεσμευτεί για το συγκεκριμένο άτομο και συνήθως απαιτείται προετοιμασία από τον ψυχολόγο.

Τι συμβαίνει αν η είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι ψυχολόγο;2022-09-18T11:05:14+00:00

Αν είναι η πρώτη φορά για τον θεραπευόμενο καλό θα είναι να επικοινωνείται στον θεραπευτή για να γίνει από κοινού διαχείριση των ενδεχόμενων δυσκολιών. Στην πρώτη επίσκεψη θα χρειαστεί να υπογραφεί από το θεραπευόμενο μία δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων όπου εξηγούνται τα θέματα των προσωπικών δεδομένων του θεραπευόμενου. Στη συνέχεια διατυπώνεται το αίτημα του θεραπευόμενου και γίνεται επεξεργασία από τον θεραπευτή. Θα συμφωνηθεί η διαδικασία που θα ακολουθηθεί στη συνέχεια.

Πόσο διαρκεί μια συνεδρία και πόσο συχνά πρέπει να επισκέπτομαι ένανψυχολόγο;2022-09-18T11:05:51+00:00

Η συνεδρία έχει διάρκεια 50-60’ και η συχνότητα συμφωνείται μεταξύ θεραπευτή-θεραπευόμενου. Μπορεί να είναι σε εβδομαδιαία ή 15νθήμερη βάση.

Go to Top