“Το να βρεις το σωστό επάγγελμα είναι σαν να βρίσκεις την ψυχή σου σ’ αυτόν τον κόσμο.”
Τhomas Moore

Η επιλογή επαγγέλματος είναι κάτι παραπάνω από μία απόφαση. Πρόκειται για μία δια βίου δυναμική και πολυδιάστατη διαδικασία η οποία είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Συνυφαίνεται με τα ενδιαφέροντα, τις αξίες αλλά και τις ικανότητες του ατόμου. Κατά τη διάρκεια της ζωής οι παράγοντες αυτοί αλλάζουν και μαζί και η στάση μας προς το επάγγελμα. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο άνθρωπος ζητάει να αλλάξει επάγγελμα γιατί διαπιστώνει ότι η μέχρι τώρα επαγγελματική ενασχόληση δεν τον ευχαριστεί. Σε αυτή τη διαδικασία χρειάζεται υποστήριξη. Η επαγγελματική συμβουλευτική η υποστήριξη του ατόμου στην διαδικασία λήψης απόφασης ή αλλαγής επαγγελματικής κατεύθυνσης και η καθοδήγησή του στην εύρεση και λήψη της καλύτερης δυνατής λύσης για τον ίδιο. Είναι μια εξατομικευμένη διαδικασία που πέρα από τη χρήση δοκιμασιών στηρίζεται στην αλληλεπίδραση σύμβουλου-συμβουλευόμενου. Απευθύνεται τόσο σε εφήβους όσο και σε ενήλικες. Η διάρκειά της είναι συγκεκριμένη και έχει στόχο την αναγνώριση από τον συμβουλευόμενο ενδιαφέροντα, κλίσεις και ανάγκες και τέλος τη λήψη απόφασης που σχετίζεται με το επάγγελμα. Συνήθως διαρκεί πέντε ωριαίες συνεδρίες.

  • Περιπτώσεις που μπορεί να βοηθήσει η επαγγελματική συμβουλευτική:
  • Επιλογή επαγγέλματος
  • Αλλαγή επαγγέλματος
  • Σύγχυση σχετικά με τις ικανότητες, κλίσεις, ταλέντα
  • Ανεργία
  • Αναποφασιστικότητα σχετικά με το επάγγελμα