“Αυτό που επιτυγχάνουμε εσωτερικά μας θα αλλάξει την εξωτερική μας πραγματικότητα.”
Otto Rank

Η Νευροψυχολογική αξιολόγηση ενηλίκων, αποσκοπεί στην εκτίμηση της νοητικής λειτουργίας για τoν καθορισμό της λειτουργικότητας του ατόμου στην καθημερινότητά του, για εκτίμηση της οδηγικής ικανότητας, για την πρώιμη ανίχνευση νευροεκφυλιστικών παθήσεων ή/και την πρόληψή τους.

Γενικότερα  είναι χρήσιμη για τις  περιπτώσεις καταστάσεων όπου επηρεάζεται η νόηση:

  • Άνοιες
  • Ν. Parkinson
  • Σκλήρυνση κατά πλάκας
  • Μολυσματικές νόσοι
  • Συστηματικά νοσήματα
  • Εξαρτήσεις από ουσίες
  • Ψυχιατρικές διαταραχές
  • Κληρονομικές ασθένειες

Η Νευροψυχολογική εκτίμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ιατρούς (νευρολόγους ή ψυχιάτρους), σε νοσηλευτικά ιδρύματα, δημόσιες δομές (ΚΕΠΑ) και όπου αλλού ζητηθεί. Χορηγούνται δοκιμασίες για την αξιολόγηση της μνήμης, της προσοχής, της αντίληψης του χώρου, των  επιτελικών λειτουργιών, της λειτουργικότητας, της συναισθηματικής κατάστασης και της προσωπικότητας του ατόμου.  Για την εκτίμηση της νοημοσύνης χορηγείται το πιο πρόσφατο ψυχομετρικό εργαλείο μέτρησης της νοημοσύνης WAIS-IVGR.

Η επαγγελματική συμβουλευτική στοχεύει στη διευκόλυνση του ατόμου για λήψη απόφασης η οποία ταιριάζει στα ενδιαφέροντά και τις δεξιότητές του. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συνεξέταση των ζητημάτων που απασχολούν τον ενδιαφερόμενο αλλά και την πληροφόρηση για τις δυνατές επιλογές.  Επιπλέον, συμβάλλει στην ανάπτυξη της ικανότητας λήψης αποφάσεων και της επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για μία ομαλή επαγγελματική πορεία. Η επαγγελματική συμβουλευτική είναι χρήσιμη τόσο σε εφήβους όσο και σε ενηλίκους.