“Χτίζουμε πολλούς τοίχους αλλά όχι αρκετές γέφυρες.”
Ισαάκ Νεύτων

Η πανδημία με τις συνέπειές της είχε αποτέλεσμα να αλλάξει τα δεδομένα και στην ψυχοθεραπευτική πρακτική. Οι συνεδρίες μπορούν να γίνουν πλέον και διαδικτυακά. Άτομα που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση, έφηβοι που δεν προλαβαίνουν λόγω φόρτου εργασιών και δραστηριοτήτων, ενήλικοι με λίγο διαθέσιμο χρόνο είναι δυνατόν να πραγματοποιούν συναντήσεις με την θεραπεύτριά τους μέσω Skype ή Ζοοm κατόπιν κοινής συμφωνίας. Μπορεί να επιτευχθεί ψυχοθεραπεία αλλά και όλα τα είδη συμβουλευτικής. Η διάρκειά τους είναι 50΄-60΄.