Αν είναι η πρώτη φορά για τον θεραπευόμενο καλό θα είναι να επικοινωνείται στον θεραπευτή για να γίνει από κοινού διαχείριση των ενδεχόμενων δυσκολιών. Στην πρώτη επίσκεψη θα χρειαστεί να υπογραφεί από το θεραπευόμενο μία δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων όπου εξηγούνται τα θέματα των προσωπικών δεδομένων του θεραπευόμενου. Στη συνέχεια διατυπώνεται το αίτημα του θεραπευόμενου και γίνεται επεξεργασία από τον θεραπευτή. Θα συμφωνηθεί η διαδικασία που θα ακολουθηθεί στη συνέχεια.