“Διάλεξε ένα επάγγελμα που σου αρέσει και δεν θα ξαναχρειαστεί να δουλέψεις στη ζωή σου.”
Κομφούκιος

Η απόφαση για επιλογή επαγγέλματος αποτελεί για τον κάθε άνθρωπο επίκεντρο ενδιαφέροντος σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της εφηβείας. Συνάμα, εμπεριέχει συναισθηματική αλλά και οικονομική επένδυση με αποτέλεσμα κάποιες φορές να υπάρχει σύγχυση και φόρτιση.

Με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, πέρα από τη χορήγηση δοκιμασιών που αφορούν τις ικανότητες, ενδιαφέροντα, αξίες παρέχεται καθοδήγηση για την επιλογή από το άτομο του επάγγελματος που ταιριάζει στην μοναδική προσωπικότητά του, τις κλίσεις του, τα ταλέντα του. Χορηγούνται τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού της ISON Psychometrica. Διενεργείται σε τρεις τρίωρες συναντήσεις με τον ενδιαφερόμενο.