“Ένα παιδί γίνεται ενήλικας όταν συνειδητοποιεί ότι έχει δικαίωμα όχι μόνο να έχει δίκιο αλλά και να κάνει λάθος.”
Tomas Szasz

Ο δρόμος της γονεϊκότητας είναι  ονειρικός, μακρύς αλλά ταυτόχρονα δύσκολος. Πολλές φορές οι γονείς έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις και συναισθήματα τα οποία τους είναι πρωτόγνωρα και μοναδικά.  Κάποιες άλλες στέκονται μπροστά σε διλήμματα μη μπορώντας να πάρουν καμία απόφαση. Αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις με ότι γνωρίζουν από τους δικούς τους γονείς. Κάποιοι φθάνουν σε αδιέξοδα.

Και   τότε μπορεί να ζητήσουν συμβουλή.  Η συμβουλευτική γονέων στοχεύει στην ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου και στην επίλυση ζητημάτων που αφορούν στις απαιτήσεις που ανακύπτουν από αυτόν τον ρόλο.

Περιπτώσεις που μπορεί να χρειαστεί συμβουλευτική γονέων:

 • Συγκρούσεις στην εφηβεία
 • Επιθετικότητα
 • Μοναχικό παιδί, Συνεσταλμένο παιδί
 • Μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠ-Υ
 • Διαζύγιο,
 • Απώλειες
 • Απομάκρυνση γονέα λόγω επαγγέλματος
 • Προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον
 • Ερχομός νέου παιδιού στην οικογένεια
 • Κοινωνικότητα
 • Νευροαναπτυξιακές διαταραχές