“Τα παιδιά είναι σαν το υγρό τσιμέντο, οτιδήποτε πέσει πάνω τους θα αφήσει το αποτύπωμά του.”
Haim Ginnot

Η Νευροψυχολογική αξιολόγηση παιδιών – εφήβων αποσκοπεί στην εκτίμηση της νοητικής λειτουργίας, στον εντοπισμό των δυνατοτήτων και αδυναμιών αλλα και της μαθησιακής τους ικανότητας. Στην ουσία πρόκειται για δοκιμασίες που πραγματοποιούνται με μολυβι και χαρτί , διαδικασία γνωστή στα παιδιά από τη σχολική πραγματικότητα.

Μέσω της Νευροψυχολογικής αξιολόγησης στα παιδιά μπορούμε να ανιχνεύσουμε :

  • Μαθησιακές δυσκολίες
  • Προβληματα συμπεριφοράς
  • Συναισθηματικές διαταραχές
  • νευροαναπτυξιακές διαταραχές
  • χαρισματικότητα
  • ειδικές ικανοτήτες
  • ευφυΐα
  • ιδιαίτερα ταλέντα
  • σχολική ετοιμότητα

Η Νευροψυχολογική εκτίμηση  είναι χρήσιμη σε σχολεία, κέντρα παρέμβασης,  παιδοψυχίατρους/παιδονευρολόγους και όπου αλλού ζητηθεί. Χορηγείται το πιο πρόσφατο εγκεκριμένο εργαλείο μέτρησης νοημοσύνης   (Test IQ/Wisc VGR )  αλλά και άλλα σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία μέτρησης ικανοτήτων. Για παιδιά προσχολικής ηλικίας χορηγείται το WPPSI -III και άλλα σταθμισμένα εργαλεία.