“Η Τέχνη δεν είναι το ένα όμορφο αντικείμενο αλλά η μεταφορά της εμπειρίας και των συναισθημάτων του δημιουργού του”.
Λέων Τολτστόι

Art Therapy είναι  η χρησιμοποίηση της Τέχνης μέσα από την οποία το άτομο εκφράζει αλλά και ερμηνεύει επιθυμίες, συναισθήματα και αντιλήψεις μέσω της δημιουργίας και την ανάλυσης των συμβόλων και έργων που προέρχονται από το ίδιο.

Η Εικαστική Θεραπεία ή Θεραπεία μέσω Τέχνης, είναι μία μορφή ψυχοθεραπείας, που βασίζεται στη χρήση υλικών και χρωμάτων, αλλά και την καθοριστική σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευμένου όπου ενθαρρύνεται η δημιουργικότητα και η συναισθηματική έκφραση του ατόμου, επιδιώκοντας την επιθυμητή θεραπευτική αλλαγή του. Μέσα από την εικαστική θεραπεία είναι δυνατή η εξερεύνηση των συναισθημάτων , η βελτίωση της αυτοεκτίμησης , η διαχείριση οποιασδήποτε εξάρτησης, η αντιμετώπισης καταστάσεων άγχους και κατάθλιψης ακόμα και ακραίων καταστάσεων όπως χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας.  Η θεραπεία μέσω τέχνης μπορεί να εφαρμοστεί σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Σε μια συνεδρία θεραπείας τέχνης, μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα:

  • Ζωγραφική ή σχέδιο
  • Ζωγραφική με τα δάχτυλα
  • Γλυπτική ή κατασκευές
  • Κολάζ
  • Κατασκευές με πηλό

Η εικαστική θεραπεία είναι χρήσιμη σε : δυσκολίες επικοινωνίας, δυσκολίες έκφρασης συναισθημάτων, αυτιστικό φάσμα, ψυχώσεις, αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών, άγχος/κατάθλιψη