Διαγνωστικό Τμήμα

Αποσκοπεί στην εκτίμηση της νοητικής λειτουργίας, στον εντοπισμό των δυνατοτήτων και αδυναμιών αλλα και της μαθησιακής τους ικανότητας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Eκτίμηση της νοητικής λειτουργίας για τoν καθορισμό της λειτουργικότητας του ατόμου στην καθημερινότητά του…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η κατανόηση της προσωπικότητάς αλλα και των ικανοτήτων μας είναι πολλές φορές ένα τεστ για δυνατούς λύτες ακόμα και για μας τους ίδιους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Γίνεται με διάφορες σταθμισμένες δοκιμασίες  και μας δίνουν σημαντικά στοιχεία για την προσωπικότητα του παιδιού ή του ενήλικα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η αξιολόγηση νοημοσύνης σε παιδιά για να αποκτήσουμε σφαιρική εκτίμηση της νοητικής ικανότητας &αξιολόγηση νοημοσύνης σε ενήλικες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Καθοδήγηση για την επιλογή από το άτομο του επάγγελματος που ταιριάζει στην μοναδική προσωπικότητά του, τις κλίσεις του, τα ταλέντα του.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η επιλογή επαγγέλματος είναι κάτι παραπάνω από μία απόφαση. Πρόκειται για μία δια βίου δυναμική και πολυδιάστατη διαδικασία η οποία είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η πανδημία με τις συνέπειές της είχε αποτέλεσμα να αλλάξει τα δεδομένα και στην ψυχοθεραπευτική πρακτική. Οι συνεδρίες μπορούν να γίνουν πλέον και διαδικτυακά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θεραπευτικό Τμήμα

Όταν η διαχείριση όπως θυμός, φόβος, θλίψη τα οποία μας πιέζουν και μας κατευθύνουν είναι δύσκολη ή αδύνατη, η ψυχοθεραπεία είναι μονόδρομος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σε αυτό το ταξίδι ο «θεραπευόμενος» δεν είναι μόνος. Συνοδοιπόρος είναι ο “θεραπευτής” του.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου και στην επίλυση ζητημάτων που αφορούν στις απαιτήσεις που ανακύπτουν από αυτόν τον ρόλο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Eνδυνάμωση νοητικών λειτουργιών με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας του ασθενούς/θεραπευόμενου σε τομείς της καθημερινοτητάς του.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Art Therapy είναι η χρησιμοποίηση της Τέχνης μέσα από την οποία το άτομο εκφράζει αλλά και ερμηνεύει επιθυμίες, συναισθήματα και αντιλήψεις μέσω της δημιουργίας και την ανάλυσης των συμβόλων και έργων που προέρχονται από το ίδιο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η παιγνιοθεραπεία είναι μία μορφή ψυχοθεραπείας που στηρίζεται στο οικείο κομμάτι της παιδικής πραγματικότητας: το παιχνίδι.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ