“Το να γνωρίσεις τη δική σου σκοτεινή πλευρά είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσεις τη σκοτεινή πλευρά των άλλων”

Η κατανόηση της προσωπικότητάς αλλα και των ικανοτήτων μας είναι πολλές φορές ένα τεστ για  δυνατούς λύτες ακόμα και για μας τους ίδιους. Σταθμισμένες δοκιμασίες μπορούν να γίνουν αρωγοί σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία ανίχνευσης.

Αξιολόγηση Προσωπικότητας Ενηλίκων και Παιδιών

Γίνεται με διάφορες σταθμισμένες δοκιμασίες  και μας δίνουν σημαντικά στοιχεία για την προσωπικότητα του παιδιού ή του ενήλικα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Χορηγούνται από ψυχολόγους εκπαιδευμένους στις εν λόγω δοκιμασίες. Επιλέξαμε δοκιμασίες  οι οποίες παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες και ενδείξεις για τον τρόπο λειτουργίας και τη συμπεριφορά του παιδιού/εφήβου ή ενηλίκου.

Ενδεικτικά Ψυχομετρικά εργαλεία

  • Rorschach Test
  • Thematic Appreciation Test – TAT
  • Children’s Apperception test – CAT
  • House Tree Person Drawing Test (Σπίτι Δέντρο Άνθρωπος)
  • Προβολικά παιχνίδια με ζώα
  • Achenbach system of empirically Based Assesment (Σύστημα Achenbach Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση – ΣΑΕΒΑ, Achenbach, 2001
  • Κλίμακα Du Paul για τη ΔΕΠ-Υ
  • Autism Quotient (AQ)