Μαγεία είναι να πιστεύεις στον εαυτό σου. Αν μπορείς να το κάνεις αυτό, μπορείς να κάνεις τα πάντα.
Johanne Wolfgang fon Goethe

Γίνεται με διάφορες σταθμισμένες δοκιμασίες  και μας δίνουν σημαντικά στοιχεία για την προσωπικότητα του παιδιού ή του ενήλικα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Χορηγούνται από ψυχολόγους εκπαιδευμένους στις εν λόγω δοκιμασίες. Επιλέξαμε δοκιμασίες  οι οποίες παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες και ενδείξεις για τον τρόπο λειτουργίας και τη συμπεριφορά του παιδιού/εφήβου ή ενηλίκου.

Ενδεικτικά Ψυχομετρικά εργαλεία:

  • Rorschach Test
  • Thematic Appreciation Test – TAT
  • Children’s Apperception test – CAT
  • House Tree Person Drawing Test (Σπίτι Δέντρο Άνθρωπος)
  • Προβολικά παιχνίδια με ζώα
  • Achenbach system of empirically Based Assesment (Σύστημα Achenbach Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση – ΣΑΕΒΑ, Achenbach, 2001
  • Κλίμακα Du Paul για τη ΔΕΠ-Υ
  • Autism Quotient (AQ)