Εάν υπάρξει ανάγκη ακύρωσης μιας συνεδρίας για διάφορους λόγους είναι καλό να ενημερώνεται ο ψυχολόγος ένα τουλάχιστον 24ωρο πριν. Σε διαφορετική περίπτωση ο θεραπευόμενος οφείλει να καταβάλει το ποσό της συνεδρίας  κανονικά διότι   η ώρα έχει ήδη δεσμευτεί για το συγκεκριμένο άτομο και συνήθως απαιτείται προετοιμασία από τον ψυχολόγο.