Η ψυχοδιάγνωση μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από παραπομπή άλλου επαγγελματία υγείας, μετά από πρωτοβουλία του ατόμου ή μετά από απαίτηση άλλων επαγγελματιών (π.χ δικηγόρων) και αποσκοπεί στον εντοπισμό δυνατοτήτων και αδυναμιών για τη βελτίωση στους τομείς που έχει ανάγκη ο συμβουλευόμενος.