Η Νευροψυχολογική αξιολόγηση είναι η εκτίμηση των νοητικών λειτουργιών του ατόμου μέσω νευροψυχολογικών εργαλείων. Γίνεται με μολύβι και χαρτί. Πραγματοποιείται σε παιδιά και ενήλικες. Συνήθως ζητείται από ιατρούς ή άλλους επαγγελματίες υγείας. Έχει διάρκεια περίπου δύο ώρες. Συμβάλλει στη διάγνωση νευρολογικών καταστάσεων, στην πρόληψη νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, στην κατεύθυνση της θεραπείας, στη διάγνωση νευροαναπτυξιακών διαταραχών, μαθησιακών δυσκολιών αλλά και στην αντιμετώπισή τους.